Co je Delta-9 a k čemu je dobrá?

Aktualizováno 31.3.2024

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč zrovna marihuana dokáže svým uživatelům zamotat hlavu? Odpověď asi nikoho nepřekvapí, za většinu omamných účinků může THC (tetrahydrokanabinol). Možná ale nevíte, že pokud někdo mluví o THC, obvykle mluví konkrétně o delta-9-THC, která je nejčastěji se vyskytující formou THC v rostlinách konopí.

Delta-9-THC patří se svými sourozenci delta-8-THC a delta-10-THC mezi desítky kanabinoidů vyskytujících se v konopí. Společně s dalšími látkami, ke kterým se řadí také známé CBD, tvoří tyto kanabinoidy skupinu chemických sloučenin schopných různými způsoby ovlivňovat lidský organismus. 
 

Co se přesně skrývá pod označením delta-9?

Delta-9 nebo přesněji delta-9-tetrahydrokanabinol (delta-9-THC) je hlavní psychoaktivní složkou obsaženou v rostlině konopí zodpovědnou za většinu omamných účinků, které si lidé s užíváním marihuany spojují.

Tento nejznámější kanabinoid má silný vliv na lidský endokanabinoidní systém, jehož prostřednictvím ovlivňuje nejrůznější tělesné funkce včetně nálady, paměti, chuti k jídlu nebo bolesti. Delta-9-THC v organismu účinně funguje především díky své chemické podobnosti s tzv. endokanabinoidy, což jsou látky, které si naše tělo přirozeně vytváří. Tyto endokanabinoidy jsou v rámci již zmíněného endokanabinoidního systému zásadní pro správné fungování lidského těla. Není tedy divu, že delta-9-THC dokáže náš mozek snadno ovlivnit a vyvolat tak euforii, změny ve vnímání, zvýšenou chuť k jídlu (tzv. munchies), ztrátu koordinace nebo také utišení bolesti.

Delta-9-THC není jedinou formou THC obsaženou v rostlinách konopí. Je však nejběžněji se vyskytující a také nejlépe prozkoumanou formu. Díky mnoha vědeckým výzkumům již dávno není považována za pouhou omamnou látku, neboť jsou známy její mnohé přínosy pro lidské zdraví, a je tak v některých případech využívána také k lékařským účelům.

Výsostné postavení mezi kanabinoidy si však delta-9-THC zasloužila díky svým silných psychoaktivním účinkům. Proto se také na základě jejího obsahu v rostlině rozlišuje, zda se jedná o konopí (označované také jako technické nebo průmyslové konopí) nebo o marihuanu (za jejíž pěstování či užívání hrozí nepěkné tresty). České zákony stanovují, že rostliny obsahující více než 1 % delta-9-THC jsou klasifikovány jako marihuana. Rostliny s méně než 1 % této látky je pak možné označit za konopí. Například v USA je tato hranice stanovena na 0,3 %.

Pokud si však myslíte, že v současné době pěstovaná marihuana se obsahem delta-9-THC pohybuje u oné hranice 1 %, pak jste na omylu. Obvykle obsahuje od 10 do 30 % této látky, což je koncentrace, která vám hlavu zamotá opravdu slušně. Naproti tomu konopí zase standardně obsahuje vysoké koncentrace CBD pohybující se v rozmezí 5 až 15 %.
 

Jaký je rozdíl mezi delta-9 a delta-8?

K pochopení rozdílu mezi těmito formami THC si nejprve musíme projít malým chemických okénkem. Sumární vzorec obou sloučenin je C₂₁H₃₀O₂, jinými slovy delta-9-THC i delta-8-THC mají naprosto stejný počet atomů uhlíku, vodíku a kyslíku. Jedná se o tzv. izomery, tedy chemické sloučeniny, které obsahují naprosto stejné atomy ve stejném počtu, liší se však svou strukturou. V našem případě se jedná o rozdíl v umístění jedné dvojné vazby. Zatímto u delta-9-THC se dvojná vazba nachází mezi dvěma atomy uhlíku v pozici 9 a 10, u delta-8-THC je tato vazba umístěna v pozici 8 a 9.

Není tedy překvapivé, že takto podobné sloučeniny mají i v podstatě stejné účinky. V obou případech se jedná o psychoaktivní látky, avšak kvůli onomu drobnému rozdílu v umístění dvojné vazby se delta-8-THC na receptory našeho endokanabinoidního systému neváže tak silně jako delta-9-THC.

Delta-8-THC tedy na náš organismus působí mírněji a projevy obvykle odezní rychleji. Někteří uživatelé také tvrdí, že zaznamenali méně vedlejších účinků než po užívání delta-9-THC. Nicméně výzkumů týkajících se delta-8-THC je ještě velmi málo na to, abychom o účincích této látky mohli něco tvrdit s naprostou jistotou.

Dalším rozdílem mezi delta-8 a delta-9 je také jejich legální status. Zatímco delta-9-THC je ve většině zemí nelegální, k delta-8-THC se zákony obvykle nestaví tak přísně, což je také důvod, proč popularita této látky strmě stoupá. V České republice je však i delta-8-THC na seznamu zakázaných psychotropních látek.

I tady je samozřejmě na místě nezapomínat na to, že se jedná o omamnou látku, jejíž užívání může být ošemetné. Problém spočívá především v tom, že přirozeně se delta-8-THC v rostlinách vyskytuje jen ve stopovém množství. Což znamená, že obvykle se tato látka vyrábí synteticky. A vzhledem k tomu, že o syntetických kanabinoidech a jejich účincích na organismus víme jen velmi málo, může být její užívání rizikové.
 

Banner

Jaké má delta-9 účinky? A jaké jsou její benefity pro zdraví?

Už víme, že za opojné pocity spojené s užíváním marihuany je zodpovědná právě delta-9-THC. Jointa si většina uživatelů pravděpodobně zapaluje kvůli krátkodobým a příjemným účinkům, mezi které patří změněné vnímání času a událostí, zvýšená pozornost nebo pocity uvolnění.

To však zdaleka není všechno, co delta-9-THC nabízí. Z dlouhodobého hlediska může mít užívání marihuany pozitivní vliv při léčbě úzkosti, deprese, glaukomu (zeleného zákalu), nespavosti, svalové spasticity, obstrukční spánkové apnoe, nevolnosti či bolesti.

Již schválená léčiva s obsahem delta-9-THC se používají pro zvýšení chuti k jídlu u pacientů s HIV či anorexií a také k léčbě nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií u pacientů s rakovinou. Zaznamenány jsou také pozitivní účinky při léčbě chronické bolesti u dospělých. V kombinaci s CBD pak byla delta-9-THC také využita pro zlepšení svalové ztuhlosti u pacientů s roztroušenou sklerózou.

I přes veškeré benefity, které delta-9-THC přináší, však nesmíme zapomenout, že se jedná o omamnou látku. A tedy stejně jako u všech ostatních psychoaktivních látek, i při užívání delta-9 hrozí výskyt nežádoucích vedlejších účinků. Mezi nejčastější patří pocity úzkosti a zmatenosti, závratě, zvýšená chuť k jídlu, sucho v ústech, zarudlé oči, potíže s myšlením a mluvením, zpomalená reakční doba, ztráta paměti nebo zrychlená srdeční frekvence. Ve vzácnějších případech se mohou vyskytnout halucinace, záchvaty paniky, paranoia, nevolnost a zvracení.
 

Je delta-9 bezpečná?

Přestože doposud nebylo zaznamenáno úmrtí v důsledku předávkování marihuanou, neznamená to, že není možné to s jejím užívání přehnat a způsobit si tak nepříjemné potíže.

Delta-9-THC v mozku aktivuje tzv. centra odměn, která v reakci na to produkují dopamin, který je zodpovědný za příjemné pocity. Produkce dopaminu je spojena s mnoha především stimulačními drogami (např. kokainem). Jinými slovy, i přestože panuje obecné přesvědčení, že THC není návykové, opak je pravdou. I na THC je možné vytvořit si závislost.

Mnohonásobně vyšší riziko delta-9-THC představuje především pro mladší uživatele (pod 18 let), jejichž mozek se stále ještě vyvíjí.

Konkrétní účinky na jednotlivce jsou ovlivněny mnoha faktory. Vždy je proto vhodné se před začátkem užívání marihuany poradit s lékařem nebo s jiným odborníkem na konopí, zejména pak v případech, kdy chcete marihuanu využít ke zlepšení zdravotního stavu.
 

Jak se dostat ze špatného stavu po užití konopí?

I to se bohužel občas stává, především pokud na užívání konopí nejste zvyklí nebo to s dávkou neodhadnete a trochu to přeženete. V takovém případě se především snažte zůstat v klidu a myslete na to, že účinky jsou dočasné a brzy odezní. Pohodlně se usaďte nebo si lehněte, nezapomínejte dostatečně pít vodu a buďte trpěliví.
 

Banner

Dále by vás mohlo zajímat

Endokanabinoidní systém má při užívání konopí zásadní roli

Jak pomáhá CBD v boji s ADHD

Co je CBDA

Co je HHC a proč o něm zatím nemůžeme zodpovědět všechny otázky