Co je delta-8-THC? Kanabinoid s terapeutickým potenciálem nebo “jen” další omamná látka?

Aktualizováno 30.3.2024

Delta-8-THC: kanabinoid s terapeutickým potenciálem a mírnějšími účinky než THC, který nabízí uživatelům konopných produktů pozitivní účinky, jako ulevení od bolesti, úzkosti, deprese a nevolnosti

Jeho užívání však může nést zdravotní rizika a vyžaduje konzultaci s lékařem. Delta-8-THC se vyskytuje v konopí ve velmi malých koncentracích, ale může být syntetizován z jiných kanabinoidů. 

Delta-8-THC nabízí pozitivní účinky podobné THC, ale s menšími nežádoucími účinky, jako jsou potíže se soustředěním a krátkodobou pamětí, úzkost a paranoia. Tento kanabinoid také prokázal protizánětlivé a protirakovinné vlastnosti.

Co je delta-8-THC?

Delta-8-THC (delta-8-tetrahydrokanabinol) je jedním z více než stovky kanabinoidů přirozeně se vyskytujících v konopí, který má podobně jako známější THC psychoaktivní účinky. 

Kvůli své mírně odlišné struktuře se však na receptory v lidském endokanabinoidním systému neváže tak silně jako právě THC a jeho projevy jsou tedy mírnější. Stále je však schopen ovlivnit naše kognitivní funkce a navodit příjemnou náladu nebo ulevit od bolesti.

Podobně jako další kanabinoidy má i delta-8-THC terapeutický potenciál, zejména v léčbě bolestí, úzkosti, deprese a nevolnosti. Kvůli svým psychoaktivním účinkům však s sebou jeho užívání nese také zdravotní rizika, která se zvyšují zvláště při častých a vyšších dávkách

Proto je vhodné se před jeho užíváním, stejně jako před užíváním jakéhokoliv jiného kanabinoidu, poradit s lékařem a seznámit se s potenciálními riziky.

Kanabidiol vs Tetrahydrokanabinol

Do jaké míry je delta-8-THC prozkoumaný?

Poprvé se kanabinoidu delta-8-THC ve své práci z roku 1941 věnoval americký chemik Roger Adams na University of Illinois. V následující studii se pak se svým týmem zaměřil na výzkum jeho psychoaktivních účinků na lidský organismus. 

Další výzkumy prokázaly, že delta-8-THC se od THC liší v umístění dvojné vazby mezi uhlíky v molekulární struktuře a také že je stabilnější molekulou než THC a pro potenciální výrobu léčiv je tedy vhodnější. 

V konopí se na rozdíl od THC vyskytuje jen ve velmi malých koncentracích a je možné jej syntetizovat z jiných kanabinoidů.

Delta-8-THC poskytuje stejné pozitivní účinky jako THC (relaxace, úleva od bolesti, euforie) a současně se při jeho užívání projevuje méně nežádoucích účinků (potíže se soustředěním a krátkodobou pamětí, úzkost, paranoia). Podle jednoho z výzkumů také účinně potlačuje nevolnosti a zvracení vyvolané chemoterapií.

Jak vypadá rostlina bohatá na delta-8-THC?

Konopí s vysokým obsahem delta-8-THC se vzhledově nijak neliší od ostatních rostlin konopí. Často se však jedná o hybridy speciálně vyšlechtěné pro vysoký obsah tohoto kanabinoidu, neboť za přirozených podmínek se delta-8-THC v konopí nachází jen v nepatrných koncentracích

Tyto rostliny se obvykle pěstují v uzavřených prostorech a pod přísnou kontrolou podmínek, aby se zajistila konzistence a kvalita delta-8-THC, který se pak z rostlin laboratorně extrahuje.


 

Banner

Jaký je rozdíl mezi delta-8-THC a THC?

Delta-8-THC a THC (delta-9-THC) jsou kanabinoidy přirozeně se vyskytující v konopí

Známější THC je nejvýznamnějším psychoaktivním kanabinoidem přítomným v konopí. Je zodpovědný za většinu psychoaktivních účinků vyvolaných užíváním konopí, jako jsou euforie, změny nálady, úleva od bolesti, úzkost a změny vnímání. 

Nejčastěji je THC spojováno s užíváním konopí jako rekreační drogy, má však také široké využití při léčbě různých nemocí. Pomáhá především s léčbou chronických bolestí a také úzkosti nebo nevolnosti. 

Přestože mají THC i delta-8-THC velmi podobné psychoaktivní účinky a váží se na stejné receptory v lidském organismu, existuje mezi nimi několik rozdílů.

Jednou z hlavních odlišností je jejich chemická struktura. Jedná se o dvě velmi podobné sloučeniny, avšak v molekule THC se dvojná vazba mezi dvěma atomy uhlíku vyskytuje mezi uhlíky v pozici 9 a 10, zatímco delta-8-THC má dvojnou vazbu umístěnou mezi atomy uhlíku v pozici 8 a 9

Právě tento drobný rozdíl ovlivňuje způsob, jakým se oba kanabinoidy vážou na receptory v našem těle, a je příčinou rozdílu v intenzitě a trvání jejich účinků. Zatímco THC má silnější a déle trvající psychoaktivní účinky, delta-8-THC působí mírněji a projevy odezní rychleji.

Liší se také jejich legální status. THC je ve většině zemí světa stále považováno za nelegální drogu, k delta-8-THC se však zákony některých zemí nestaví tak přísně. Pokud je však v těchto zemích legální, musí pocházet z konopí, které má přirozeně nízký obsah THC

Konkrétní podmínky pro legální status delta-8-THC se však mohou v jednotlivých státech lišit. Pokud se tedy rozhodneme užívat v zahraničí produkty s jeho obsahem, je nezbytné seznámit se s místními zákony.

Jaký je rozdíl mezi Delta-8-THC a HHC?

Delta-8-THC a HHC (Hexahydrocannabinol) jsou kanabinoidy, které se nacházejí v rostlině konopí, ale mají různé chemické struktury a účinky.

Delta-8-THC je kanabinoid, který se vyskytuje v rostlině konopí v menších množstvích než delta-9-THC. Má mírně odlišné chemické struktury od delta-9-THC, což vede k mírným rozdílům v účincích. 

Delta-8-THC má psychoaktivní účinky, podobně jako delta-9-THC, ale jsou mírnější. Mnoho lidí hlásí, že delta-8-THC má relaxační a mírně euforické účinky, ale zároveň nezpůsobuje tak silné nežádoucí účinky, jako například paranoia nebo úzkost, které může navozovat THC.

HHC (Hexahydrocannabinol) je další kanabinoid, který se vyskytuje v rostlině konopí. Stejně jako delta-8-THC má mírně odlišnou chemickou strukturu od delta-9-THC

HHC nemá psychoaktivní účinky podobné delta-9-THC nebo delta-8-THC. Zatímco delta-8-THC a delta-9-THC jsou založeny na molekulách THC, HHC je novějším kanabinoidem, který je syntetizován z ostatních kanabinoidů, jako je například CBD.

I když jsou delta-8-THC a HHC oba kanabinoidy, mají různé účinky a chemické struktury. Zatímco delta-8-THC má mírnější psychoaktivní účinky
 

Banner

Kde je delta-8-THC legální?

Přestože je v USA delta-8-THC na federální úrovni legální, mnoho jednotlivých států reguluje nebo zcela zakazuje prodej a užívání produktů s jeho obsahem. Ve státech, kde je legální, je jeho beztrestný prodej podmíněn tím, že musí pocházet z technického konopí, které má přirozeně nízký obsah THC

Bez obav tak můžete delta-8-THC užívat například v Alabamě, Arkansasu nebo Maine. Na mnoha místech je legální především díky nejasnostem v legislativě, kdy zákonodárci nemysleli na kanabinoidy podobné THC, tudíž delta-8-THC vyextrahovanou z CBD rostlin je také možné považovat za legální. 

Některé státy však prodej a užívání regulují přísněji. Například v Kalifornii si produkty s delta-8-THC můžete legálně pořídit pouze v případě, že obsahují méně než 0,3 % THC. Na Havaji, kde je delta-8-THC také legální, si pro změnu nemůžete pořídit produkty ve formě želé bonbonů či nápojů nebo takové, které se inhalují.

Co se týče Evropy, i tady se přesná klasifikace této látky liší stát od státu. Ačkoliv se dá na úrovni Evropské unie delta-8-THC považovat za legální, konkrétní zákony v jednotlivých státech jsou samozřejmě plně v režii místních zákonodárců. 

Ti v České republice nenechali nic náhodě a delta-8-THC je výslovně uveden v seznamu zakázaných psychotropních látek (Nařízení vlády č. 463/2013 Sb. Seznam č. 4). Tato látka je tedy u nás nelegální. Stejné je to i u našich sousedů, takže prodej a konzumace delta-8-THC může mít u nás i na Slovensku právní následky. 
 

Je možné pomocí testů na drogy odhalit delta-8-THC?

Většina standardních testů je cílená na THC, neboť je to nejvýznamnější psychoaktivní složka konopí. Nicméně není možné spoléhat na to, že tyto testy neodhalí také delta-8-THC. Vzhledem k tomu, že se jedná o chemicky velmi podobné sloučeniny, které mají v těle podobné metabolické dráhy, mohou některé citlivější testy vykázat pozitivní výsledek i po užití tohoto méně známého kanabinoidu. S rozlišením toho, zda se jedná o THC nebo delta-8-THC si poradí až krevní testy.

V jaké formě je delta-8-THC k dostání?

Delta-8-THC je k dostátní v podobných formách, v jakých lze užívat CBD

V zemích, kde je tato látka legální, je možné ji zakoupit například ve formě květů pocházejících z takových druhů konopí, které byly speciálně vyšlechtěny právě pro její vysoký obsah. 

Další možnou formou je CBD hašiš s vysokým obsahem delta-8-THC, prodává se také ve formě náplní pro vapování, tinktur nebo jedlých produktů, kterých existuje široká škála.

K sehnání jsou například i želé bonbony, čokoláda nebo čokoládové pralinky, brownies, sušenky a také nápoje. Všechny produkty jsou k dostání v různých koncentracích a tedy i jejich účinek je rozdílný. 

V případě užívání těchto jedlých dobrot je důležité dodržovat doporučené dávkování a vyhnout se tak možným nežádoucím účinkům, jako jsou ospalost, zvýšená chuť k jídlu nebo závratě. 

Jejich účinky navíc často trvají déle než v případě inhalace a netrpělivost a neuvážená konzumace se tedy nemusí vyplatit.

Zde je však nutné připomenout, že i když se delta-8-THC může na první pohled jevit jako neškodná látka, zvláště při pohledu na barevné želé bonbony, stále se jedná o kanabinoid s psychoaktivními účinky, který může nepříznivě ovlivnit srdeční frekvenci, krevní tlak nebo koordinaci

Každý organismus je odlišný a není možné spoléhat na to, že dávka, která je pro jednoho uživatele neškodná, nemůže být dávkou, která druhému člověku způsobí nepříjemné vedlejší účinky

Zvláště v případě citlivějších jedinců, kteří mají dlouhodobé zdravotní problémy nebo pravidelně užívají léky, je nezbytné, aby se před konzumací produktů s delta-8-THC poradili s lékařem. 

Neustále je také potřeba mít na paměti, kde se právě nacházíme a zda je na daném místě tato látka legální.

Další komplikací při dlouhodobém užívání může být to, že produkty delta-8-THC velmi často neobsahují pouze samotný kanabinoid, ale také nečistoty, které při jeho syntéze vznikají. O dopadech těchto nečistot na organismus zatím nemáme spolehlivé znalosti, a je tedy opět potřeba zdůraznit, že před užíváním delta-8-THC je nutné dobře zvážit veškerá pro a proti.

Jaká je budoucnost delta-8-THC?

Na základě dosavadních znalostí o delta-8-THC lze očekávat, že bude vzhledem ke svým mírnějším účinkům a podstatně nižší pravděpodobnosti projevu nežádoucích stavů stále oblíbenější a vyhledávanější alternativou k THC. 

Nicméně podobně, jako je tomu i u mnoha jiných kanabinoidů, ani této látce zatím nebylo věnováno dostatečné množství výzkumů a právě nedostatek znalostí o přesných účincích delta-8-THC na organismus může být důvodem k zákazu užívání a distribuce této látky v mnoha zemích světa. 

Zůstává tedy otázkou, zda se zákony jednotlivých států spíše přikloní k tomu, že se jedná o látku velmi blízkou THC, nebo k tomu, že jde o látku srovnatelnou s CBD.

I přes rozporuplné postoje, které zákony vůči této látce zaujímají, však není možné přehlédnout její terapeutický potenciál. Nezbývá než doufat, že vědecký svět v následujících letech obrátí svůj zrak právě tímto směrem.

Odborná literatura o delta-8-THC, kterou doporučujeme:

  • TAGEN, Michael; KLUMPERS, Linda E. Review of delta‐8‐tetrahydrocannabinol (Δ8‐THC): Comparative pharmacology with Δ9‐THC. British journal of pharmacology, 2022, 179.15: 3915-3933.
  • NACHNANI, Rahul; RAUP-KONSAVAGE, Wesley M.; VRANA, Kent E. The rise and risk of delta-8 THC (delta-8-tetrahydrocannabinol). Current Addiction Reports, 2022, 9.4: 622-629.
  • HOLLISTER, Leo E.; GILLESPIE, H. K. Delta‐8‐and delta‐9‐tetrahydrocannabinol; Comparison in man by oral and intravenous administration. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 1973, 14.3: 353-357.
  • HOLLISTER, Leo E.; GILLESPIE, H. K. Delta‐8‐and delta‐9‐tetrahydrocannabinol; Comparison in man by oral and intravenous administration. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 1973, 14.3: 353-357.
  • LEAS, Eric C., et al. Public interest in∆ 8-Tetrahydrocannabinol (delta-8-THC) increased in US states that restricted∆ 9-Tetrahydrocannabinol (delta-9-THC) use. International Journal of Drug Policy, 2022, 101: 103557.
  • LEAS, Eric C., et al. Public interest in∆ 8-Tetrahydrocannabinol (delta-8-THC) increased in US states that restricted∆ 9-Tetrahydrocannabinol (delta-9-THC) use. International Journal of Drug Policy, 2022, 101: 103557.
Banner

Dále by vás mohlo zajímat

THC vs. CBD: V čem se tyto konopné látky podobají a liší

Co je HHC a proč o něm zatím nemůžeme zodpovědět všechny otázky

Jak zregenerovat tělo po sportovním výkonu? Na výhody CBD sází mnoho profesionálů