Jaký je rozdíl mezi delta-8, Delta-9 a Delta-10?

Aktualizováno 31.3.2024

Delta-8, delta-9 a delta-10 – tři na první pohled identické látky s naprosto stejným složením, tedy shodnými počty uhlíku, kyslíku a vodíku. Všechny se přirozeně vyskytují v rostlinách konopí a ve všech třech případech se jedná o formu THC. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl?

Nejznámější z této trojice je delta-9-THC. V rostlinách se vyskytuje v největším množství a je zodpovědná za převážnou většinu psychoaktivních účinků konopí. A to nejenom díky hojnému obsahu, ale také kvůli stavbě své molekuly, která zaručuje nejsilnější a nejdéle trvající účinky. Svoje označení si tato forma THC vysloužila tím, že v její molekule se dvojná vazba nachází na uhlíku v pozici 9.

Oproti tomu delta-8-THC a delta-10-THC se přirozeně v rostlinách konopí vyskytují jen v opravdu nepatrných množstvích. Stejně jako “devítka” jsou i tyto látky omamné a mají velmi podobné účinky, působí však slaběji a kratší dobu. Za to opět může stavba jejich molekul. Jak už víme, počty atomů jsou stejné, nicméně u delta-8-THC se dvojná vazba nachází na uhlíku v pozici 8 a, jak už asi tušíte, u delta-10 najdeme dvojnou vazbu v pozici 10.

Proč se ale o delta-8-THC a delta-10-THC stále častěji mluví, když všechno, co chceme, nám dokáže poskytnout stará známá delta-9? Je to především kvůli tomu, že zatímco ve většině států je užívání delta-9-THC výslovně zakázáno, delta-8 a delta-10 často stojí mimo zákon v jakési šedé zóně. Mnoho lidí proto tyto méně známé formy THC vyhledává jako alternativy k nelegální “devítce”.
 

Co je delta-9-THC?

Pojďme si nejdříve připomenout, co umí nejznámější a nejlépe prozkoumaná delta-9. Jde o hlavní psychoaktivní složku konopí, která způsobuje tzv. “zhulenost”. Rozhodně však není vyhledávána jen k rekreačním účelům, delta-9-THC má také prokazatelně pozitivní účinky na mnoho zdravotních obtíží.

Sehnat se dá v nekonečném množství produktů. Kromě nejtradičnějších květů nebo předtočených jointů je delta-9-THC k dostání například ve formě žvýkaček, sušenek, bonbonů, tinktur nebo vapovacích kazet.
 

Jaké benefity přináší delta-9-THC pro zdraví?

Delta-9-THC již dávno není vnímána jen jako obyčejná omamná látka. Mnohé studie prokázaly, že tato látka pozitivně působí mimo jiné při léčbě chronické bolesti, svalové spasticity, nespavosti, deprese, úzkosti, posttraumatické stresové poruchy, neurodegenerativních poruch, autismu nebo autoimunitních onemocnění.

Například v USA jsou v současné době schválena dvě syntetická léčiva s obsahem THC. A to dronabinol a nabinol, které se používají ke zmírnění nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií. Nabilon se pak také používá ke zvýšení chuti k jídlu u pacientů s AIDS.

Kromě toho může také užívání delta-9-THC působit relaxačně, vyvolávat pocity štěstí nebo radosti, snižovat úzkost, podporovat představivost a zbystřovat smyslové vnímání.

Co je delta-8-THC?

Jaký je rozdíl mezi Delta-8, Delta-9 A Delta-10?

Už víme, že delta-8-THC je sourozencem významnější “devítky”. Přirozeně se v konopí nachází jen ve stopovém množství a k získání většího objemu této látky by tedy bylo potřeba obrovského množství rostlin. Standardně se proto delta-8-THC vyrábí jako koncentrát z konopného kanabiniolu (CBD). Zatímco CBD nemá žádné omamné účinky, delta-8-THC působí v podstatě stejně jako delta-9, účinky “osmičky” jsou však slabší.

K dostání je podobně jako delta-9-THC v nejrůznějších formách od gumových bonbonů přes čokoládové a jiné cukrovinky, sušenky, tinktury, vapovací kazety, nápoje a dokonce i ve formě snídaňových cereálií.

Někteří výrobci uvádějí na trh produkty s obsahem této látky jako léčiva na nejrůznější zdravotní potíže, žádné z těchto “léčiv” však není oficiálně schváleno. Výrobky jsou často nesprávně označeny, neobsahují návod k použití a jejich prodej je tedy nezákonný.
 

Jaké benefity přináší delta-8-THC pro zdraví?

Potenciálně může delta-8-THC působit na organismus velmi podobně jako delta-9. Nejčastěji se v souvislosti s delta-8 mluví o úlevě od bolesti, zlepšení kvality spánku, zklidnění hyperaktivního nervového nebo imunitního systému, zlepšení chuti k jídlu nebo potlačování zánětu. Problém je však v tom, že delta-8-THC a její účinky nejsou ani zdaleka tak dobře prozkoumány jako delta-9-THC. Přestože se jedná o velmi podobné látky, nelze zaručit, že z dlouhodobého hlediska působí na lidské zdraví stejným způsobem.

V případě konzumace delta-8-THC je vždy nutné pečlivě zvážit velikost dávky, frekvenci užívání, způsob podávání a brát v úvahu svůj zdravotní stav. Rozhodující je samozřejmě také kvalita daného produktu a obsah ostatních látek v něm obsažených.

Co se týká posledního ze sourozenců – delta-10-THC – v podstatě o něm můžeme tvrdit to stejné, jako o delta-8-THC. Rozdíl je v tom, že o delta-10 toho s jistotou víme ještě méně. Odborné studie o této látce téměř neexistují a vycházet tedy můžeme pouze z podobnosti molekul a ze zkušeností uživatelů.
 

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi delta-9-THC, delta-8-THC a delta-10-THC?

Zatímco delta-9-THC se intenzivně studuje už téměř šedesát let, o delta-8-THC bylo zatím zveřejněno jen velmi málo výzkumů. Nemluvě o delta-10-THC, o které nevíme skoro nic.

Dalším zásadním rozdílem mezi těmito látkami je způsob jejich regulace. Ve většině zemí světa je pěstování a konzumace delta-9 přísně regulováno a podléhá mnohým pravidlům o testování, extrakci a označování. To však neplatí pro delta-8 a delta-10, které jsou ve světě konopí novinkou, a mnoho výrobců tedy využívá toho, že pro tyto látky často neexistují zákony. Výrobci tedy například nemusí zajistit, aby jejich výrobky neobsahovaly žádné příměsi nebo aby konečný produkt obsahoval přesně to, co je uvedeno na etiketě.

Čeští zákonodárci však nenechali nic náhodě a i delta-8-THC je u nás výslovně uvedena na seznamu zakázaných psychotropních látek.

Ani v účinnosti nejsou tyto látky naprosto shodné. Delta-8-THC je obvykle asi o čtvrtinu až třetinu méně účinnější než delta-9-THC. Delta-10-THC má pak až o polovinu slabší účinky než delta-9. Uživatelé se také shodují na tom, že delta-8 působí spíše relaxačně. Zklidňuje mysl a ulevuje od bolesti. Naopak delta-10 působí více stimulačně, podporuje bdělost a kreativitu.

Delta-9-THC je navíc možné užívat (kouřit) ve formě květu a není nutné ji nijak extrahovat. Což u delta-8 a delta-10 kvůli jejich nízkému obsahu v rostlinách není možné a lze je tedy užívat jen v koncentrované formě, která je obvykle syntetizována z CBD.
 

V čem jsou si delta-8-THC, delta-10-THC a delta-9-THC podobné?

Všechny tři formy obsahují naprosto stejný soubor prvků, konkrétně uhlík, vodík a kyslík. Tyto prvky jsou v molekulách obsaženy ve stejném počtu, liší se pouze svým uspořádáním. Jak už jsme si řekli, zásadní je tady umístění jedné dvojné vazby. Díky své vysoké podobnosti je naše tělo zpracovává obdobnými způsoby. Všechny molekuly procházejí stejnými metabolickými dráhami a většina běžných testů na drogy není schopna rozeznat jednotlivé formy. Všechny tři formy tedy mohou způsobit pozitivní výsledek na THC.

Lidský organismu tyto látky shodně ovlivňují skrze receptory CB1 a CB2 v našem endokanabinoidním systému. Aktivace receptorů CB1 může snižovat bolest, zlepšit kvalitu spánku, zvýšit relaxaci, zklidnit hyperaktivní nervový systém nebo zlepšit chuť k jídlu. Nadměrná stimulace CB1 pak obvykle způsobuje letargii, dezorientaci, úzkost (případně paniku), sucho v ústech a očích, zrychlení srdeční frekvence a ztrátu koordinace. Aktivace receptorů CB2 především zklidňuje hyperaktivní imunitní systém a snižuje zánět.

Přestože všechny formy THC vyvolávají velmi podobné účinky, jejich účinnost se liší v závislosti na tom, jak silně jsou jejich molekuly schopné interagovat se jmenovanými receptory. Nejsilněji tedy na CB1 a CB2 působí molekuly delta-9-THC, slaběji pak molekuly delta-8-THC a delta-10-THC.
 

Jsou tyto formy THC legální?

Zákony regulující pěstování, zpracovávání a užívání THC se v jednotlivých zemích světa liší. Pokud se tedy rozhodnete tyto látky užívat, vždy si v první řadě zjistěte, jak to v konkrétním státě chodí. Obecně však lze říci, že delta-9-THC je ve většině zemí nelegální, existují ale výjimky, které umožňují její omezené užívání jak pro lékařské, tak pro rekreační účely. Delta-8-THC a delta-10-THC pak v mnoha zemích nejsou nijak regulovány. U nás je však nelegální užívání delta-9-THC i delta-8-THC.
 

Banner

Dále by vás mohlo zajímat

Rozdíl mezi Full-spectrem, CBD isolátem a Broad spectrem

Kompletní průvodce CBD konopím: Jeho účinky, užívání a všechny další informace na jednom místě

THC vs. CBD: V čem se tyto konopné látky podobají a liší

Jak zregenerovat tělo po sportovním výkonu? Na výhody CBD sází mnoho profesionálů